SAMENSPRAAK bij kanker Groepsgewijs revalideren

De gevolgen van kanker en het herstel na kanker is complex en daarom werken we samen met diëtiste, psycholoog, oncoloog en verpleegkundig specialist. “SAMENSPRAAK bij kanker” is revalideren in een programma van twaalf weken waarin samen met lotgenoten aandacht is voor fysieke training, mentale en sociale klachten. Het programma wordt afgestemd op je individuele behoefte en mogelijkheden. De nadruk ligt op het vergroten van je belastbaarheid door het herwinnen van conditie en kracht en het versterken van je coping (omgaan met tegenslag).

Kanker en revalidatie

Kanker en de behandeling daarvan leidt vaak tot snel wisselende gezondheidstoestand. Daarnaast worden bijwerkingen als belastend ervaren. Het leidt vaak tot verminderde conditie en kracht waardoor je je minder fit voelt, sneller vermoeid bent en je soms de kracht niet hebt om dingen te ondernemen. Kanker kan je daarnaast angstig maken, invloed hebben op je stemming en je toekomstperspectief ondermijnen. Zowel voor, tijdens als na de oncologische behandeling in het ziekenhuis helpt een ervaren multidisciplinair team je om een nieuwe balans te vinden en vertrouwen in het lichaam terug te krijgen door middel van een oncologisch revalidatieprogramma.

Behandelprograma op maat

“SAMENSPRAAK bij kanker” is revalideren in een programma van twaalf weken waarin samen met lotgenoten aandacht is voor fysieke training, mentale en sociale klachten. Het programma wordt afgestemd op je individuele behoefte en mogelijkheden. De nadruk ligt op het vergroten van je belastbaarheid door het herwinnen van conditie en (veer)kracht.

Het programma wordt begeleid door in oncologie gespecialiseerde professionals in twee disciplines:

 • De oncologie fysiotherapeut werkt met je aan het opbouwen of
  behouden van je fysieke belastbaarheid en/of afname van
  vermoeidheid.
 • De psycholoog begeleidt drie groepsbijeenkomsten, die in het
  teken staan van het uitwisselen van lotgenoot-ervaringen.

De diëtiste is een mogelijke aanvulling wanneer hier een indicatie of hulpvraag voor is.

Praktische zaken

Revalidatie programma ‘‘SAMENSPRAAK bij kanker’’ is een revalidatieprogramma van Fysiotherapie Den Bosch Oost. Het programma start meerdere malen per jaar.

 • Gedurende twaalf weken zijn er twee bijeenkomsten per week van één uur onder begeleiding van een oncologie fysiotherapeut.
  Voorafgaand vindt een uitgebreid intakegesprek en onderzoek plaats.
 • We werken in kleine groepen van maximaal zes deelnemers om je persoonlijke doelen te realiseren.
 • Er vinden drie groepsbijeenkomsten plaats onder leiding van een psycholoog. Deelnemers kunnen zelf onderwerpen aandragen die ze graag aan bod zien komen. Bij de derde bijeenkomst wordt een naaste uitgenodigd. Ook voor hen geeft het steun (h)erkenning te ervaren nu de thuissituatie zo veranderd is en het versterkt de onderlinge verbondenheid.
 • Zorgverzekeraars vergoeden vaak een deel van het fysiotherapeutisch programma afhankelijk van je aanvullende verzekering. Wij kunnen je hierover informeren.

Individueel revalideren

Binnen Medisch Centrum Den Bosch Oost kun je ook individueel revalideren of een traject starten bij de psycholoog of diëtist. Al deze disciplines zijn gespecialiseerd in oncologische begeleiding. Indien nodig kunnen de in oncologie gespecialiseerde professionals elkaar versterken in je revalidatie.

Kijk hier voor een impressie

Aanmelden & meer informatie?