Kanker en revalidatie

Kanker en de behandeling daarvan leiden vaak tot een snel wisselende gezondheidstoestand. Daarnaast worden bijwerkingen als belastend ervaren. Het leidt vaak tot verminderde conditie en kracht waardoor je je minder fit voelt, sneller vermoeid bent en soms de kracht niet hebt om dingen te ondernemen. Kanker kan je daarnaast angstig maken, invloed hebben op je stemming en je toekomstperspectief ondermijnen. Zowel voor, tijdens als na de oncologische behandeling in het ziekenhuis helpt een ervaren multidisciplinair team je om een nieuwe balans te vinden en vertrouwen in het lichaam terug te krijgen door middel van een oncologisch revalidatieprogramma.

Behandelprograma op maat

‘SAMENSPRAAK bij kanker’ is revalideren in een programma van twaalf weken, waarin samen met lotgenoten aandacht wordt besteed aan fysieke training, mentale en sociale klachten. Het programma wordt afgestemd op je individuele behoeften en mogelijkheden. De nadruk ligt op het vergroten van je belastbaarheid door het herwinnen van conditie en (veer)kracht.

Het programma wordt begeleid door in oncologie gespecialiseerde professionals in drie disciplines:

  • De oncologiefysiotherapeut werkt met je aan het opbouwen of behouden van je fysieke belastbaarheid en/of afname van
    vermoeidheid.

  • De psycholoog begeleidt drie groepsbijeenkomsten, die in het teken staan van het uitwisselen van lotgenootervaringen.

  • De diëtist verzorgt een presentatie over de juiste voeding tijdens je trainingsfase en voert metingen uit voorafgaand aan het programma en aan het einde ervan. Er is de mogelijkheid voor een individueel voedingsplan als daar behoefte aan is.

Praktische zaken

Revalidatie programma ‘SAMENSPRAAK bij kanker’ is een revalidatieprogramma van Fysiotherapie Den Bosch Oost. Het programma start meerdere malen per jaar.

  • Gedurende twaalf weken zijn er twee bijeenkomsten per week van één uur onder begeleiding van een oncologiefysiotherapeut. Voorafgaand vindt een uitgebreid intakegesprek en onderzoek plaats.

  • We werken in kleine groepen van maximaal zes deelnemers om je persoonlijke doelen te realiseren.
  • Er vinden drie groeps-bijeenkomsten plaats onder leiding van een psycholoog. Deelnemers kunnen zelf onderwerpen aan dragen die ze graag aan bod zien komen. Bij de derde bijeenkomst wordt een naaste uitgenodigd. Ook voor hen geeft het steun (h)erkenning te ervaren nu de thuissituatie zo veranderd is en het versterkt de onderlinge verbondenheid.

  • Zorgverzekeraars vergoeden vaak (een deel van) het fysio-therapeutisch programma, afhankelijk van je aanvullende verzekering. Wij kunnen je hierover informeren. Diëtetiek wordt vergoed vanuit je basisverzekering. Buiten de verzekering heeft het programma een eigen bijdrage van 75 euro.

Individueel revalideren

Binnen Medisch Centrum Den Bosch Oost kun je ook individueel revalideren of een traject starten bij de psycholoog of diëtist. Al deze disciplines zijn gespecialiseerd in oncologische begeleiding. Indien nodig kunnen de in oncologie gespecialiseerde professionals elkaar versterken in je revalidatie

Kijk hier voor een impressie

Volg ons op social media